Spoštovani člani!

S strani krovne športne organizacije OKS – ZŠZ smo prejeli zapisnik sestanka med prof. dr. Simono Kustec, ministrico za izobraževanje, znanost in šport, ter g. Bogdanom Gabrovcem, predsednikom OKS – ZŠZ. Najpomembnejši izsek se nanaša na prepoved možnosti izvajanja organiziranih trenažnih procesov, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju: Ministrica prof. dr. Kustec je razložila, da so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih namenjene IZKLJUČNO SPLOŠNI JAVNOSTI ZA NAMEN REKREATIVNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI PREBIVALSTVA IN NE ZA ORGANIZIRANE TRENAŽNE PROCESE ŠPORTNIKOV.

V tem tednu bo Direktorat za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z OKS – ZŠZ pripravil celovit predlog posebnih prilagoditev za izvajanje organiziranega trenažnega procesa za posamezne športne panoge, o katerem bo nato odločala Vlada Republike Slovenije. OKS – ZŠZ je v ta namen že pripravil osnutek konkretnih predlogov protokolov trenažnih procesov, na podlagi podatkov, ki so jih posredovale nacionalne panožne športne zveze.

Obveščamo vas, da je svoje predloge OKS – ZŠZ poslala tudi Konjeniška zveza Slovenije. Upamo, da bomo s svojimi predlogi dosegli še dodatno sprostitev omejitev ter pridobili natančnejše informacije o tem, kaj natančno je dovoljeno in kaj ne – zaenkrat pa tudi po mnenju ostalih športnih zvez niso dovoljene nikakršne oblike skupinske vadbe niti v individualnih športih. Pozivamo vas, da spoštujete priporočila in se zaenkrat držite individualnega pristopa. Po naših informacijah nekatere občine ne dovolijo niti tega.

O prejetih odgovorih na naša vprašanja in predloge vas bomo sproti obveščali.