Sproščanje omejitev na področju športa

V povezavi s sproščanjem ukrepov glede vadbe oziroma treningov športnikov ter tudi ostalih organiziranih športnih aktivnosti Vam sporočamo aktualno stanje:

  • Vlada RS je po včerajšnji seji, 29.4., najavila sprostitev omejitev za vadbe oziroma treninge (mogoče tudi za določena tekmovanja), govorili so o načrtu postopnega odpiranja;
  • Vlada RS včeraj še ni sprejela konkretnih določil ali navodil glede sprostitve ukrepov za izvajanje treningov oziroma organiziranih oblik vadbe za registrirane športnike;
  • Predvidoma bo Vlada RS obravnavala konkretna določila glede sprostitve omejitev za treninge prihodnji teden, mogoče že v ponedeljek 4.5.;
  • Pred sejo Vlade RS prihodnji teden bo, na podlagi Vaših posredovanih predlogov priporočil, NIJZ obravnaval in pripravil ustrezna priporočila za upravnike objektov ter uporabnike oziroma udeležence vadbe;
  • Trenutno posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki –> razlika od prej veljavnega odloka je, da športna dejavnost ni omejena na občino stalnega prebivališča, ostalo pa je vse isto.

O vseh morebitnih spremembah Vas bomo nemudoma obvestili.