Izredni ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS – postopek izdaje začasnih potrdil

Objavljamo dopis s strani OKS:

Spoštovani,

V skladu s 6. točko sprejetih izrednih ukrepov na področju kategorizacije športnikov zaradi epidemije COVID-19 (v prilogi) lahko športniki, ki so dosegli rezultat v obdobju po 16.12.2019 in so upravičeni do statusa kategoriziranega športnika oziroma višjega statusa kategorizacije, kot ga imajo trenutno, izključno za uveljavljanje individualnih pravic športnika (npr. na področju šolanja, štipendiranja, zaposlitve ipd.) do naslednje objave evidence pridobijo začasno potrdilo o kategorizaciji.

Postopek za pridobitev potrdila je naslednji:

  • Začasna potrdila o kategorizaciji se izdajajo od 1.6.2020 naprej samo za primere uveljavljanja individualnih statusnih pravic športnika.
  • Športnik se za izdajo začasnega potrdila obrne na NPŠZ.
  • NPŠZ rezultat posreduje OKS – ZŠZ na info-vs@olympic.si v enaki tabeli, katero so zveze za namen vpisa rezultatov registracije in kategorizacije 1.2.2020 prejele dne, 19.11.2019 (v primeru, da tabele za vnos na najdete, vam jo bomo seveda posredovali ponovno).
  • OKS-ZŠZ izda začasno potrdilo na podlagi vseh obveznih podatkov ter ga po navadni pošti pošlje športniku.
  • OKS-ZŠZ bo vse rezultate vezano na izdajo začasnih potrdil uvozil v nov sistem ŠportSI 360°. Ostalih posredovanih rezultatov OKS-ZŠZ ne bo uvažal.

NPŠZ in športnike vljudno prosimo, da za začasno potrdilo zaprosijo samo v zares upravičenih primerih glede na sprejete ukrepe.

 

Vse tekmovalce, ki bi potrebovali začasno potrdilo prosimo, da se obrnejo na mail kzs@konj-zveza.si.