NAVODILA ZA REGISTRACIJO KONJ

Registracija konj poteka preko spletne strani administracija.konj-zveza.org.

Registracijo lahko zaenkrat opravijo klubski skrbniki, tekmovalci ali strokovni kadri. Za klubske skrbnike je postopek pridobitve dostopa opisan v dopisu, ki so ga prejeli tekmovalni klubi.

Dostop za tekmovalce in strokovne kadre:
Uporabniško ime je imepriimek – skupaj brez šumnikov (npr. Jožica Kovač > jozicakovac)
Začasno geslo je EMŠO številka, katerega je potrebno ob prijavi spremeniti.

V razdelku ŠIFRANTI / KONJI / Seznam vseh – izberite konja, ki ga želite registrirati. Registrirate lahko konje, ki so bili na KZS že registrirani (imajo tekmovalno številko, ki se začne z A).

Če želite registrirati enega konja:
Na desni strani pri izbranem konju pritisni gumb Registriraj. Če gumb ni na voljo, je konj že registriran (ima zeleno kljukico), ali pa je postopek registracije že stekel. Odpre se novo okno Registracija konjev, kjer preglejte podatke o konju in plačniku (ti podatki bodo navedeni na predračunu in kasneje na računu).

Če želite registrirati več konjev:
Na seznamu konjev obkljukajte konja (če so na isti strani lahko tudi več konjev) in zgoraj levo na strani pritisnite gumb Registriraj označene.
Odpre se novo okno Registracija konjev. S pritiskom na gumb Dodaj konja se prikaže seznam, s katerega zberite dodatnega konja za registracijo, lahko uporabite tudi iskalnik. Dodate lahko več konjev. Dopišite še podatke o plačniku. Plačnik za vse izbrane konje bo isti. V kolikor želite več plačnikov, morate izvesti postopek za vsakega plačnika posebej.
Skupno:
Na desni strani ponovno pritisnite gumb Registriraj, odpre se zavihek Moje registracije.
V razdelku Moje registracije vas čaka predračun, katerega lahko odprete s pritiskom na gumb, bil pa je poslan tudi na vaš email naslov.
Po izvedenem plačilu in aktivaciji na KZS bo(do) konj(i) registrirani.

POMEMBNO: pri plačilu predračuna obvezno navedite sklic, kot ga najdete na predračunu. Po plačanem predračunu bo KZS izdala račun.

Za vse ostale konje (tiste, ki so bili registrirani pred 2006 ali nove še neregistrirane konje), je potrebno poleg zgoraj naštetega, poslati originalni IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (knjižico), v katerega bomo nalepili registrsko številko konja in vam ga vrnili. Pogoj za vpis v register KZS je v identifikacijskem dokumentu s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev vpisano aktualno lastništvo. V kolikor ima konj tujega lastnika, mora biti za registracijo na KZS vpisan v Centralni register kopitarjev (uredite na Veterinarski fakulteti).

Opozarjamo vas, da zavarovanja tekmovalnih konj KZS ne zahteva, se pa priporoča.

Za konje, ki se registrirajo tekom sezone, je potrebno poslati zahtevane dokumente najkasneje 30 dni pred prvim nastopom.

V kolikor ima konj pedigre, ki ni vpisan v ID, je potrebno pedigre priložiti posebej.

Za spremembo lastništva v registru KZS je potrebno priložiti identifikacijski dokument, v katerem je sprememba lastništva že vpisana s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.
Za vse informacije glede identifikacijskih dokumentov ter prepise lastništva se prosim obrnite na: Veterinarska fakulteta – Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana – tel: 01/47 79 384.

Cena registracije konja pri KZS je 25,00 EUR (za vse tekmovalne discipline enako).

Konje, s katerimi nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih (CSI, CDI, CAI, CEI, CCI, CRI), je potrebno pred definitivno prijavo na mednarodno tekmovanje registrirati pri FEI za tekočo sezono. Ob prvi registraciji morate na KZS poslati konjev ID, kjer mora biti obvezno vpisana številka mikročipa, vrisana skica konja ter vpisano aktualno lastništvo. Konji, s katerimi nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih izven Slovenije in na mednarodnih tekmovanjih višje kategorije v Sloveniji, morajo imeti FEI Recognition Card. Veljavnost le-tega je 4 leta, nato ga je potrebno podaljšati na KZS. Vpis in spremembo lastništva v FEI dokumentu opravlja KZS, vendar zgolj na podlagi s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev vpisanega lastništva v konjevem ID dokumentu.
Prav tako morate biti pri FEI registrirani vsi tekmovalci, ki nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih. Za prvo registracijo potrebujemo email naslov tekmovalca.

Cena registracije tekmovalca oziroma konja pri FEI je 20 EUR. Registracija pri FEI je za tekmovalce do 18. leta brezplačna. Cena izdelave oziroma podaljšanja FEI Recognition Card je 220 EUR.

Tiste, ki ste izgubili registracijske številke konj, ki jih morajo ti obvezno nositi na tekmi, obveščamo, da je mogoče na KZS naročiti nove številke. Cena dveh številk in plastičnih srajčk je 20 EUR.

ROK ZA REGISTRACIJO: 31. december 2020

V kolikor imate glede navedenega kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih ur obrnite na pisarno KZS na 01/43 47 264, 041 654 000 ali kzs@konj-zveza.si.