ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA

Spoštovani!

Konec leta 2020 poteče zavarovalna polica odgovornosti strokovnega kadra.

Zaradi slabega škodnega rezultata (zavarovalnice so po obstoječih policah v zadnjih letih izplačale več kot 100.000€ odškodnin), se je naša zavarovalna premija povišala s prvotnih 3.000€ ob sklenitvi zavarovanja pred leti na vrtoglavi znesek 16.000€ za samo zadnjih 9 mesecev leta 2020. Prejšnji polici je veljavnost namreč potekla konec marca. Poleg tega je KZS krila vse odbitne franšize pri posameznih škodnih zahtevkih. Takšnega načina sklepanja zavarovalnih polic in s tem povezanega dodatnega rizika (doplačila ob morebitnem preseganju letnega agregata) si KZS kljub želji, da bi ustrezno poskrbela za svoje kadre, žal ne more privoščiti, saj s tem ogroža celoten proračun, namenjen svoji dejavnosti. 

Kljub vsemu smo napeli vse moči, da bi tudi za naprej uspeli najti kakršnokoli primerno opcijo zavarovanja strokovnega kadra preko krovne organizacije. Preverili smo možnosti tako preko zavarovalniških ponudnikov  neposredno, kot tudi preko zavarovalniškega brokerja. Žal pa so nas vsi obvestili, da nam za tovrstno zavarovanje nobena zavarovalnica ni pripravljena skleniti zavarovalne police. 

Težava, ki jo izpostavljajo zavarovalnice, je previsok znesek izplačanih odškodnin, predvidljivo slab škodni rezultat ter dejstvo, da so zahtevki vloženi s precejšnjim zamikom glede na škodne dogodke. Na slednje pa KZS ni imela nobenega vpliva, saj ne more neposredno nadzirati dela strokovnega kadra na terenu. 

Ker pa svojih strokovnih kadrov ne želimo pustiti na cedilu, smo se pozanimali glede možnosti, ki jih imate za sklenitev ustreznega zavarovanja preko drugih virov. 

Strokovnjaki predlagajo sklenitev zavarovanja preko športnih društev in šol, kjer opravljate svojo dejavnost, ali pa sklenitev zavarovanja odgovornosti iz opravljanja dejavnosti v povezavi z drugimi zavarovanji premičnega in nepremičnega premoženja posameznika, kar nekatere zavarovalnice omogočajo.  Predlagamo, da se obrnete na svojega zavarovalnega agenta, v kolikor pa boste potrebovali kakšen kontakt, se lahko obrnete tudi na Konjeniško zvezo Slovenije. 

S spoštovanjem,
Konjeniška zveza Slovenije