Predlog KZS za sproščanje ukrepov v konjeništvu

Konjeniška zveza Slovenije je na NIJZ, OKS, vlado RS ter Ministrstvo za šolstvo in šport naslovila dopis v katerem je predlagala sprostitev ukrepov v konjenjštvu v skladu s priporočili NIJZ. Več na linku: KZS- določitev ukrepov za konjeništvo

Prejeli smo tudi odgovor, ki ga prilagamo:

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za poslani dopis s predlogi za sproščanje ukrepov na področju konjeništva, ki ga bomo temeljito preučili.

Kot ste zagotovo seznanjeni, je še vedno v veljavi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki dovoljuje izvajanje le dela športne dejavnosti. Cilj omejitev je zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Trenutne epidemiološke razmere kažejo, da se je stanje nekoliko umirilo, težko pa rečemo da se je izboljšalo.

Obveščamo vas, da se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravkar intenzivno ukvarjamo s pripravo načrta sproščanja ukrepov na področju športa skladno z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je Vlada RS sprejela 3. 12. 2020.

Ker si želimo, da bi do sproščanja ukrepov za področje športa prišlo čim prej vas prosimo, da s spoštovanjem veljavnih ukrepov prispevate k čim hitrejšemu izboljšanju epidemiološke situacije in s tem k sproščanju ukrepov na področju športa.

Ostanite zdravi

Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate

T: 01 400 54 14
E: zvijezdan.mikic1@gov.si