Trajnostni koncepti gradenj hlevov

Konjeniška zveza Slovenije je prejela spodnjo prošnjo s strani Univerze v Mariboru.
Vabimo vas k sodelovanju pri anketi.

Spoštovani,

na vas se obračamo s prošnjo o sodelovanju v raziskavi, saj nam lahko le vi pomagate ugotoviti, kakšno mnenje imate rejci o različnih sistemih uhlevitve živali. Raziskavo izvajamo v okviru CRP projekta »Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov«, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP).

V okviru  projekta skušamo popisati stanje ter pripraviti priporočila ki se bodo osredotočala na gradnje hlevov ter postavitve opreme v teh. Pri pripravi priporočil se bo upoštevalo dobro počutje živali, varno delo rejcev, ekonomičnost gradnje ali rekonstrukcije ter ostali vidiki.

Končni cilj je pripraviti slovenska priporočila za gradnje hlevov pri KONJIH in drugih speciesih.

Projekt tako vključuje dva dela. Najprej splošen popis, nato pa konkretne obiske kmetij, konjeniških klubov in tudi tistih,  ki redijo manjše število konj za svoj hobi. Tam se bomo izmerili obstoječi prostori in popisalo se bo stanje.

Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 minut.

Prosimo, kliknite na povezava do spletnega vprašalnika:  https://forms.gle/y6tgCf5uaniGX6Ue9

Iskrena hvala

Andrej Mergeduš

Dr. Andrej Mergeduš

Univerza v Mariboru | University of Maribor

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Faculty of Agriculture and Life Sciences

Katedra za rejo in prehrano živali

Chair of Livestock Breeding and Nutrition
Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija

www.fkbv.um.si