Odgovor MKGP na pobudo KZS za pomoč konjeniškim društvom

S strani  Minsitrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli odgovor na pobudo KZS glede finančne pomoči konjeniškim klubom.

Pobud KZS je bila naslovljena tudi na kabinet predsednika vlade ter Ministrstvo za izobraževanje, ATTZZ3EI_Dopis_KZS_O_p_P