Pomembno obvestilo – V VEDNOST IN RAVNANJE

Strokovno delo v konjeniškem športu lahko skladno s športno zakonodajo in pravili KZS opravljajo samo ustrezno usposobljene in licencirane osebe. Svet SKA in SS za preskakovanje ovir sta v sodelovanju pripravila sklep glede opravljanja strokovnega dela v sklopu tekmovanj v preskakovanju ovir, organiziranih s strani KZS. Tekmovalce bodo na tekmovanjih lahko trenirale le še osebe, ki so si pridobile strokovno usposobljenost za delo v športu, imajo veljavno licenco KZS za tekoče leto in lastne športne izkušnje na primerno visokem nivoju (opredeljeno z višino licence). Sklep je potrdil tudi UO KZS.

Žal so epidemija in z njo povezani ukrepi razlog, da smo morali za pomlad planirano usposabljanje prestaviti na jesen, saj ni bilo mogoče izvesti sprejemnih izpitov. Zato bomo sklep pričeli striktno izvajati z naslednjo sezono, letos bo izjemoma v padoku še dovoljeno trenirati tekmovalcem z S licenco, prijavljenim na usposabljanje v letu 2021.

V letu 2021 bosta izvedeni usposabljanji tako za prvo, kot tudi za drugo stopnjo, zato ju v letu 2022 ne bomo izvedli. Vsi, ki želijo v bodoče legalno opravljati svoje delo, se morajo v usposabljanje vključiti letos, saj v naslednji sezoni neusposobljene oz. neustrezno usposobljene osebe na tekmah ne bodo več smele trenirati!

Tiste, ki ste do sedaj trenirali brez ustrezne usposobljenosti vabimo, da se prijavijo na usposabljanje za 1. stopnjo, ki je razpisano na povezavi https://www.konj-zveza.org/wp-content/uploads/2021/02/Razpis-SD1-2021-popravljen.pdf. Razpis za 2. stopnjo bo objavljen v kratkem.

Sklep za dresurna tekmovanja trenutno še ni sprejet in potrjen, a vse vpletene opozarjamo, da veljavna zakonodaja usposobljenost zahteva za vse, ki opravljajo strokovno delo v športu.

Sprejeti sklep:

Strokovni delavec 1 (z veljavno licence za tekoče leto) lahko v padoku trenira tekmovalce le pod navedenimi pogoji:

  • Na šolskih tekmovanjih do kategorije vključno E1 (60cm).
  • Na ostalih tekmovanjih do kategorija vključno A0 (100 cm), v primeru da ima vsaj licenco L  za preskakovanje ovir.
  • Do vključno kategorije A2/L (115 cm), če ima vsaj M licenco za preskakovanje ovir.
  • Vse kategorije, če ima licenco S za preskakovanje ovir, a LE do prvega razpisanega  usposabljanja za napredovanje v naziv Strokovni delavec 2 – preskakovanje ovir. V kolikor se  na usposabljanje ne prijavi kljub izpolnjevanju pogojev ali ga ne zaključi, lahko v prihodnje v padoku trenira le do vključno kategorije A2/L (115 cm).

Osebe, ki nimajo strokovne usposobljenosti in veljavne licence, v padoku ne smejo trenirati  pod nobenimi pogoji.

Dodatno pojasnilo zaradi vprašanj članov:

Osebe, ki jahačem ovire samo postavljajo, se ne smatrajo kot da trenirajo, vendar te osebe ne smejo biti mlajše od 15 let.