TESTIRANJE ŠPORTNIKOV

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21) v 4. členu jasno in nedvoumno predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj). Odlok predpisuje, da se tekmovanj lahko udeležijo, le tisti, ki predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur.

Obveznost testiranja oziroma predložitve negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, je predpisan za vse športnike, ne glede na starost.

Ukrep obveznega testiranja oziroma negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 je uveden s ciljem zavarovanja vseh udeležencev športnih tekmovanja oziroma zaradi nadzora nad širjenjem okužb v športu.
Omenjeni mehanizem je omogočil, da je Vlada soglašala s sprostitvijo celotnega tekmovalnega sistema v Republiki Sloveniji.

O pobudi za določitev izjeme glede obveznega testiranja športnikov v najmlajših starostnih kategorijah se bomo posvetovali s pristojno zdravstveno stroko.
Do takrat vsa prosimo, da dosledno upoštevate obveznost testiranja vseh udeležencev športnih tekmovanj – tudi najmlajših športnikov – in s tem prispevate k ohranjanju varnega in odprtega tekmovalnega športa za vse starostne skupine športnikov.