Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 4. 6. – 13. 6. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 79. redni seji dne 2. 6. 2021 in 80. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejela  spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 89/21 (
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021089.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem 4. 6. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 13. 6. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov izpostavljamo naslednje novosti:

  • povečano je največje dovoljeno število gledalcev na športnih tekmovanjih. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je po novem dovoljena do 75% kapacitete sedišč pri čemer med gledalci na tribunah mora še vedno biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Med gledalci na stojiščih je predpisana minimalna razdalja 1,5 metra.
  • za udeležence strokovni usposabljanj v športu (tečajnike) ni več predpisano izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalci programov usposabljanj (predavatelji) se morajo še vedno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oziroma morajo izpolnjevati pogoje PCT.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje novosti:

  • vstop v Republiko Slovenijo je iz epidemiološko rdečih držav po novem dovoljen tudi z negativnim rezultatom hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa pri čemer se prizna test HAG, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na spletni strani NIJZ,
  • spremenjen je seznam epidemiološko temno rdečih in rdečih držav. Od sosednjih držav so na rdečem seznamu le še posamezne administrativne enote Republike Hrvaške, Republike Italije in Republike Avstrije medtem, ko Republika Madžarska ni več na rdečem seznamu.

Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike bazenov, ki ga predpisuje Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ne velja za športne bazene (bazene, ki so razvrščeni med športne objekte) na katerih se izvajajo športni programi (športno rekreativna vadba plavanja ali športna vadba športnikov). Za uporabnike športnih bazenov za namen izvajanja športne vadbe, ostajajo dosedanji pogoji nespremenjeni.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.