Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 25.6. – 4.7.2021

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 24.6.2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade o podaljšanju veljavnih omejitev so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 101/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021101). Nove omejitve veljajo do vključno 4.7.2021.

Prosimo vas, da pozorno spremljate veljavno razvrstitev držav glede na epidemiološko situacijo, ki določa pogoje za vstop v Republiko Slovenijo iz teh držav. Trenutno veljavni seznam boste našli na povezavi: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2021-101-02188-OB~P001-0000.PDF.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.