Priznanje FEI programom SKA za sodnike v preskakovanju ovir

Na KZS smo v zadnjem obdobju še posebej okrepili sodelovanje in povezovanje z organi znotraj Mednarodne konjeniške zveze (FEI) na več področjih.

FEI-jev oddelek za izobraževanje je prepoznal sistem izobraževanja KZS za sodnike kot primeren in ustrezen za prehod slovenskih najbolj usposobljenih sodnikov neposredno na drugo stopnjo usposobljenosti po FEI kriterijih.

S strani Izobraževalnega oddelka FEI (Education & Officials) smo po trdem delu dobili uradno potrditev, da lahko po novem slovenski skakalni sodniki državnega nivoja kandidirajo za pridobitev mednarodnega statusa Level 2.

Hkrati smo zaprosili za priznanje izobraževalnega sistema tudi za stevarde in oblikovalce parkurjev. Odločitev pričakujemo v doglednem času. Prav tako se pogovarjamo in usklajujemo enak način napredovanja strokovnega kadra tudi za ostale discipline.