Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov od 1. 2. 2022

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 323. dopisni seji dne 31. 1. 2022 sprejela
spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19.
Spremembe so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 13/22 dne 31. 1. 2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202213 in so začele veljati s 1. 2.
2022.
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na
izvajanje športnih programov:
– 1. Pozitivni test HAG po novem priznan, kot dokaz o prebolevnosti covid-19.
Odlok po novem določa, da je tudi pozitivni test HAG, ki je opravljen od 1. 2. 2022 dalje,
ustrezno dokazilo za priznavanje prebolevnosti bolezni COVID-19. Test HAG mora biti
opravljen pri pooblaščenih izvajalcih presejalnega testiranja.
– 2. Dopolnjen nabor ustreznih zaščitnih obraznih mask.
Odlok razširja in natančneje določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne
svetovalne skupine ministra za zdravje z dne 24. 1. 2022. Od 1. 2. 2022 so tako primerne
oziroma priznane zaščitne maske: kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 in maske
tipa FFP3.
– 3. Veljavnost COVID-19 potrdila o cepljenju omejena na 270 dni.
S 1. 2. 2022 začne veljati omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju zoper COVID-19 za
osebe, ki so starejši do 18 let, na 270 dni. Veljavnost potrdil o cepljenju za osebe mlajše od
18 ostaja brez časovne omejitve. Osebam cepljenim s poživitvenim odmerkom, pa potrdilo
o cepljenju velja neomejeno.
– 4. Spremenjene smernice trajanja izolacije za bolnike s COVID-19.
Od 24. 1. 2022 dalje se trajanje izolacije (obvezna osamitev za osebe s potrjeno okužbo z
virusom SARS-CoV-2) krajša iz 10 na 7 dni. Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta
izpolnjena dva pogoja: da je oseba zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od
izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura
trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) in, da je oseba 7. dan opravi hitri antigenski
(HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V primeru, da je test HAG po 7. dneh pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija
prekine brez opravljenega HAG testa. Izolacija se lahko krajša tudi osebam, ki so pozitivni
izvid PCR-testiranja prejele v tednu pred 24. 1. 2022 in so že preživele vsaj 7 dni izolacije.

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je
objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v
zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije/