KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLILNO SKUPŠČINO 2023

Spoštovani!

V prilogi vam pošiljamo Kandidacijski pravilnik ter kandidacijski list za volilno skupščino, ki bo predvidoma v četrtek, 16. marca 2023.

Vsa pravila kandidature so razložena v Kandidacijskem pravilniku.

Kandidature morajo biti oddane osebno v pisarni KZS ali poslane po pošti s priporočeno pošiljko na sedež KZS (Celovška 25, 1000 Ljubljana) in opremljene z napisom:

»NE ODPIRAJ – KANDIDATURA«.

najkasneje do 1. marca 2023 do 14. ure.
Če se pošilja po priporočeni pošti, je zadnji datum oddaje pošiljke 1. marec 2023.

Če član predlaga več kandidatov, mora za vsakega posebej izpolniti kandidacijski list, kamor se mora predlagani kandidat podpisati.

Lep pozdrav,

Konjeniška zveza Slovenije

Priloge:
Kandidacijski pravilnik – volilna skupščina 2023
Kandidacijski list za organe KZS