VABILO NA VOLILNO SKUPŠČINO KZS

Vabimo vas na volilno skupščino Konjeniške zveze Slovenije za leto 2023, ki bo
v četrtek, 16.03.2023 ob 17.00 v prostorih M Hotela na naslovu Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Sprejem poslovnika skupščine
 3. Izvolitev organov skupščine:
  • delovno predsedstvo
  • verifikacijska komisija
  • volilna komisija
  • zapisnikar in overitelja zapisnika
 4. Sprejem dnevnega reda
 5. Poročilo predsednice KZS, poročila predsednikov strokovnih svetov, poročilo predsednika Zbora uradnih strokovnih oseb in predsednika SKA, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije, poročilo o finančnem poslovanju KZS in razprava o poročilih ter potrditev le-teh
 6. Volitve predsednika, podpredsednikov, članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
 7. Razno

Vodstva klubov prosimo, da v smislu veljavnega Statuta KZS zagotovijo na skupščini udeležbo svojih predstavnikov.

Predstavniki morajo predložiti pisna pooblastila svojih klubov na priloženem pooblastilu.

predsednica KZS
mag. Polona Rifelj

 

Priloge: