RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA URADNA STROKOVNA OSEBA – SODNIK ZA PRESKAKOVANJE OVIR

Konjeniška zveza Slovenije razpisuje usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva SODNIK ZA PRESKAKOVANJE OVIR, v skladu s Pravilnikom o uradnih strokovnih osebah KZS na turnirjih.

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati so sledeči:

Splošni pogoji:
a) je državljan Republike Slovenije ali tujec iz Države EU s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
b) je polnoleten,
c) ima dokončano srednješolsko izobrazbo 5. stopnje,
d) mu ni bila izrečena pravnomočna sodba kazenskega sodišča za prestajanje zaporne kazni ali pravnomočen sklep disciplinske komisije KZS za prepoved opravljanja katerekoli strokovne funkcije.

Posebni pogoj za pridobitev naziva sodnik za preskakovanje ovir:
e) ima tekmovalno licenco kategorije M za preskakovanje ovir ali pridobljen naziv mednarodni stevard za preskakovanje ovir.

Rok za prijavo je 28.4.2023, na email: kzs@konj-zveza.si ali po pošti na naslov Konjeniške zveze Slovenije.
Mentorji in potek izobraževanja bo določen za vsakega kandidata posebej v roku 30 dni po zaključku prijav.

Vabljeni.

Konjeniška zveza Slovenije