OCENA ŠKODE PO AVGUSTOVSKIH POPLAVAH IN PLAZOVIH – MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT

Spoštovani!

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je začelo z oceno
škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi pri društvih in ustanovah v javnem interesu na
področju športa.

V skladu z navodili morajo društva in ustanove pripraviti oceno škode na strojih in opremi, zalogah
ter zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu. Do obrazca in navodil je možno dostopati na
naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/ukrepi-za-pomoc-gospodarstvu/ukrepi-za-oceno-in-povracilo-skode/

Rok za posredovanje ocene škode je sreda, 20. 9. 2023.

Izpolnjene obrazce je potrebno posredovati po elektronski pošti na naslov poplave-sport.mgts@gov.si
oziroma po pošti priporočeno na naslov
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave avgust 2023«).

V primeru zagotovitve finančnih sredstev in sprejetja ustreznih pravnih podlag bodo društva in
ustanove pozvana k predložitvi vlog za delno povračilo škode, zato je pomembno, da ocene
škode predložijo do navedenega roka.