POGOJI ZA UDELEŽBO KONJ NA TEKMOVANJIH V KOBILARNI LIPICA

Spoštovani,

objavljamo pogoje za udeležbo konj na konjeniških tekmovanjih in prireditvah v Kobilarni Lipica v letu 2024

 Konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali veljavne ID-je iz katerih je razvidno:

  1. IAK – Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta,
  2. datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki mora biti opravljeno največ 6 mesecev (+21 dni) pred prihodom v Lipico v skladu s pravili FEI
  3. potrdilo o cepljenju proti EHV-1 ( konjski rinopneumonitis) v skladu z navodili proizvajalca ( najmanj 14 dni po opravljenem bazalnem cepljenju oziroma ne več kot 6 mesecev po zadnjem cepljenju) ali:
  4. potrdilo o negativnem PCR testu na EHV-1 opravljenem na vzorcu odvzetem največ 120 ur pred prihodom na tekmovanje in
  5. izjava tekmovalca/pooblaščenca o zdravstvenem stanju konja vključno z vpisanimi podatki o merjenju telesne temperature konja za zadnjih pet dni pred prihodom na tekmovanje,

 

Vso zahtevano dokumentacijo bo organizator preverjal na nadzorni točki, pred razkladanjem konj. Identifikacijske dokumente in ostalo dokumentacijo v zvezi s konji bo prevzela veterinarska služba ob razkladanju konj in ob izvajanju splošnega veterinarskega pregleda. Vse udeležence opozarjamo, da brez zahtevane dokumentacije in potrdil razkladanje konj in dostopanje v objekte in na površine namenjene izvedbi tekmovanja ne bo dovoljeno.

 

Športni pozdrav!