VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO

Vabimo vas na redno letno skupščino Konjeniške zveze Slovenije za leto 2023, ki bo
v sredo, 20.03.2024 ob 17.00 uri v sejni sobi Restavracije Camino,
Mala Pirešica 21, 3301 Petrovče.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev organov skupščine:
  • delovno predsedstvo
  • verifikacijska komisija
  • zapisnikar in overitelja zapisnika
 3. Sprejem dnevnega reda in poslovnika skupščine
 4. Poročilo predsednice KZS, poročila predsednikov strokovnih svetov, poročilo predsednika Zbora uradnih strokovnih oseb in predsednika SKA, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije, poročilo o finančnem poslovanju KZS in razprava o poročilih ter potrditev le-teh
 5. Program dela za leto 2024
 6. Članarina za leto 2025
 7. Razno

Vodstva klubov prosimo, da v smislu veljavnega Statuta KZS zagotovijo na skupščini udeležbo svojih predstavnikov.

Predstavniki morajo predložiti pisna pooblastila svojih klubov na priloženem obrazcu.

 

predsednica KZS
Tatjana Vele

 

Priloge: