Kaj nam omogoča varno jahanje krosa

  1. Ovire imajo fizično odmaknjena odrivna mesta, tako , da konj sploh ne more priti preblizu ovire, kar preprečuje, možnosti, da se konj zadene ob oviro.
  2. Ovire so zanimive in izpostavljeni deli v svetlobnih kontrastih.
  3. Širinske ovire v isti višini so zgoraj zaprte.
  4. Vedno več ovir vsebuje prekucni sistem (da se zgornji elementi podrejo – prekucnejo)