Tekoče gibanje je v veselje jahaču in konju

  1. Vsaj ena stran ovire pušča konju odprta vrata.
  2. Oblike ovir v nižji kategoriji težijo k čim manjšemu kotu, kar omogoča tudi nizko parabolo leta.
  3. Odrivna mesta in mesta za pristajanje so na posebej pripravljeni podlagi.
  4. Čim več ovir se na vrhu in drugih izpostavljenih  mestih dopolni s šibjem, kar preprečuje da konj zadane v oviro.