Spoštovani člani KZS!

V prilogi je odgovor na naš dopis, ki smo ga v zvezi s problematiko koronavirusa (SARS-CoV 2) poslali na Ministrstvo za notranje zadeve. Oskrba konj in njihovo razgibavanje sta dovoljena, ne glede na občino stalnega bivališča, a le ob upoštevanju vseh že v predhodnih priporočilih naštetih varnostnih ukrepov. Priporoča se, da lastnik hleva izda lastniku konja potrdilo o nastanitvi konja, lastnik naj ima s sabo tudi dokumente o lastništvu konja. Glede jahanja se niso posebej opredelili, torej lahko kot krovna organizacija le apeliramo na vse lastnike konj ter jahalnih klubov in šol, da zaradi preprečevanja poškodb in dodatnih obremenitev zdravstvenih delavcev razgibavanje konj omejijo na najnujnejše gibanje in pri tem skrbijo za maksimalno varnost.

Vsi skupaj se nahajamo v zelo težavnem obdobju, ki bo nedvomno močno zaznamovalo tudi naš šport. Vemo, da se mnogi od vas soočate s stisko, kako preživeti konje in nadomestiti izpad dohodka. KZS v sodelovanju z ostalimi panožnimi zvezami in OKS poskuša najti rešitve za klube, člane KZS in tudi za delovanje konjeniškega športa. Pred kratkim ste bili klubi člani KZS in tudi ostali vpleteni v konjeništvu s strani OKS pozvani k sodelovanju pri pripravi ukrepov za lajšanje posledic epidemije koronavirusa za športne organizacije. Če bomo pri naših skupnih prizadevanjih uspešni, vas bomo o tem obvestili.

Ker imate kot konjeniški delavci svoje statuse zelo različno urejene, vsem tudi priporočamo, da skrbno preučite določila interventnega zakona vlade, kjer so predvidene pomoči za različne oblike podjetij, za samozaposlene in za kmetijsko dejavnost. Ker trenutno še ni znano, kakšen bo obseg krize, niti kaj bo le-ta pomenila za samo KZS, nadaljnji koraki KZS še niso znani. Vsekakor upamo in želimo, da kriza v dobro vseh konjeniških delavcev in organizacij čimprej mine in da bomo vsi skupaj svojo dejavnost lahko še naprej izvajali s čim manjšimi posledicami.

Odgovor MNZ