OBVESTILO – organizacija tekmovanj

Tekmovanja objavljena na spletni strani KZS v koledarju prireditev, se bodo odvijala dalje. Organizatorji  morajo pravočasno pridobiti tudi soglasje NIJZ, ki je podlaga za izdajo dovoljenja Upravne enote. Dovoljenje UE določa število rediteljev, katere mora organizator zagotoviti.

Tekmovanja potekajo brez gledalcev. Vsi udeleženci tekmovanj  morajo upoštevati navodila NIJZ – ohranjanje varne razdalje, razkuževanje – in navodil organizatorja.

Osebe, ki navodil ne bodo upoštevale, bodo odstranjene s prizorišča.