V novo šolsko leto na konju

Spoštovani člani KZS!

Zaradi uspešne izvedbe dogodka »V novo šolsko leto na konju«, izvedenega v letu 2019, smo jeseni 2019 povabili vse zainteresirane klube v Sloveniji k izvedbi dneva odprtih vrat pod imenom »V novo šolsko leto na konju« tudi v letu 2020.

Cilj tega projekta je, da bi na isti dan čim več klubov v Sloveniji odprlo svoja vrata širši javnosti, vsak klub pa bi na svoji lokaciji pripravil program, ki ga lahko izvede glede na svoje specifike s ciljem popularizacije konjeništva in pridobivanja novih članov v svoje klube.

V letu 2019 je v projektu sodelovalo 18 konjeniških klubov iz vse Slovenije. Njihove programe najdete v prilogi. Dogodka se je udeležilo ogromno število radovednih obiskovalcev, ki so se lahko seznanili s konji in konjeništvom kot takim. Ker je bil projekt financiran s strani Fundacije za šport, so klubi po dogodku na KZS poslali kratko poročilo s priloženimi fotografijami iz dogodka ter kopije računov, ki so dokazovali izvedbo projekta (naslovnik računa mora biti klub, ki je projekt izvajal). Glede na finančne zmožnosti je KZS vsakemu klubu po dogodku dotirala 200 € za izvedbo projekta.

Letošnji dogodek bo organiziran na začetku septembra 2020.

KZS bo preko svojih omrežij ter z obveščanjem medijev poskrbela za vseslovensko promocija projekta, saj želimo doseči čim večjo prepoznavnost ter obisk v klubih.

Dogodek smo kot program prijavili na razpis Fundacije za šport za leto 2020 in v razpisni dokumentaciji poslali na FŠO tudi vse izjave klubov (zahtevana dokumentacija s strani FŠO), ki smo jih prejeli jeseni 2019. Odločbe o uspešnosti na razpisu še nismo prejeli, tako da trenutno še nimamo podatka, koliko finančnih sredstev bomo imeli na razpolago in bodo namenjena klubom, organizatorjem dogodka.

Vse zainteresirane klube člane KZS vabimo, da nam pošljete obrazec, ki ga najdete v prilogi, s programom aktivnosti, ki bi jih na tem dogodku brezplačno nudili obiskovalcem, do 30. junija 2020. KZS bo takrat začela pripravljati promocijski material za javnost.