Dodatna pojasnila vlade novega odloka

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne, 25. 2. 2021 sporočilo, da “dopolnjeni oz. spremenjeni Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga je Vlada potrdila na 177. dopisni seji dne, 25. 2. 2021, ne posega v veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je Vlada RS dne 24. februarja 2021 z manjšo spremembo podaljšala do 5. marca 2021. Odlok ostaja nespremenjen v veljavi v vseh delih, s spremembo v 6. odstavku 3.člena Odloka*, na celotnem območju Republike Slovenije, tudi v Obalno-kraški regiji.”

* Odlok predpisuje negativni test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za:

  1. Vse udeležence na športnih tekmovanjih (športniki, sodniki, delegati, trenerji, vsi ostali, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja). Potrdilo o negativnem rezultatu testu na virus SARS-CoV-2 ne sme biti starejše od 48 ur.
  2. Strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (treninge športnikov in športno rekreativno vadbo). Potrdilo o negativnem rezultatu testu na virus SARS-CoV-2 ne sme biti starejše od 7 dni.

Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:

Tekmovalni šport

Šport za vse