Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov – veljavnost od 17. do 23.5.2021

Vlada je sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki ima vsebinsko nekaj sprememb, v glavnimi ostaja isti.
V nadaljevanju vam pošiljamo tiste, ki so pomembni za naše področje: 

Katere dejavnosti se omogočajo?

1. Proces športne vadbe je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa
ZŠpo-1 (izvajanje v varnih vadbenih skupinah – mehurčkih).
2. Dovoljuje se izvajanje vseh športnih tekmovanj (ne glede na nivo; prisotnost gledalcev je dovoljena do 50% kapacitete sedišč oziroma max 50 gledalcev – Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ob zagotovljanju pogojev: PCT – prebolel, cepljen, testiran). 
3. Dovoljena je športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno ali v vadbenih skupinah do 50 udeležencev (ob priporočilih NIJZ in MIZŠ)
.
Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Potrebno je enkrat tedensko testiranje strokovnih delavcev v športu, na virus SARS-Cov-2 s testom HAG.  Odlok ne predvideva obveznega testiranja za ostale zaposlene npr. receptor, se pa seveda priporoča testiranje tudi tega osebja.

Testiranje ni potrebno v primeru:
– 1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema zadosti časa (odvisno od proizvajalca).

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali v Združenih državah Amerike.

Ne pozabimo:

–        Maska je v zaprtih javnih prostorih obvezna v vseh primerih, razen v času vadbenega procesa – ob zagotavljanju minimalne razdalje (ob prihodu, v garderobah in ob odhodu, je nošenje maske obvezno; prav tako v kolikor ste kot trener v neposrednem stiku z varovancem).
– Ni omejitve vezano na maksimalno število udeležencev v primeru izvajanja individualnih vadb. Potrebno je zagotoviti 1,5 do 2 m razdalje med vadečimi (6. člen odloka navaja, da je potrebno upoštevati priporoča NIJZ – dostopna tukaj). 

–        Poskrbimo, da imajo udeleženci v primeru skupinskih vadb od začetka do konca vadbe svoje rekvizite, ki si jih ne izmenjujejo/posojajo, ter da vzdržujejo varnostno razdaljo 1,5-2m.

–        Ne pozabimo na redno prezračevanje.