Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov – veljavnost do 27. junija 2021

Vlada je brez vsebinskih sprememb podaljšala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov – do 27. junija 2021.

Še vedno velja: 

1. Proces športne vadbe je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa
ZŠpo-1 (izvajanje v varnih vadbenih skupinah – mehurčkih).
2. Dovoljuje se izvajanje vseh športnih tekmovanj (ne glede na nivo; prisotnost gledalcev je dovoljena do 75% kapacitete sedišč).
3. Dovoljena je športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno ali v vadbenih skupinah do 50 udeležencev (ob priporočilih NIJZ in MIZŠ).
 
Potrebno je enkrat tedensko testiranje strokovnih delavcev v športu, na virus SARS-Cov-2 s testom HAG. Odlok ne predvideva obveznega testiranja za ostale zaposlene npr. receptor, se pa seveda priporoča testiranje tudi tega osebja.

Testiranje ni potrebno v primeru:
1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema zadosti časa (odvisno od proizvajalca).

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali v Združenih državah Amerike.

Potrebno je upoštevati priporoča NIJZ – dostopna tukaj.

–        Poskrbimo, da imajo udeleženci v primeru skupinskih vadb od začetka do konca vadbe svoje rekvizite, ki si jih ne izmenjujejo/posojajo, ter da vzdržujejo varnostno razdaljo 1,5-2m.

–        Ne pozabimo na redno prezračevanje.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.