BREZPLAČNI SEMINAR: OZAVEŠČANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV O PREPREČEVANJU NASILJA IN DISKRIMINACIJE V ŠPORTU

Seminar za trenerje in športne strokovnjake
»OZAVEŠČANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV O PREPREČEVANJU NASILJA IN DISKRIMINACIJE V ŠPORTU«

27.5. 2022, med 9.00 – 12.30 uro v Športnem društvu GIB Ljubljana (Drenikova ulica 32, Ljubljana)

Vabljeni na brezplačen seminar: Ozaveščanje otrok in mladostnikov o preprečevanju nasilja in diskriminacije v športu.

Nasilje v športu je tema, o kateri se ne govori dosti, čeprav veliko raziskav kaže, da je nasilje prekomerno prisotno tudi v športu. Pogosto ga je težko definirati, saj je meja med športnim rivalstvom in tekmovalnostjo ter med vrstniškim nasiljem zelo zabrisana. Prav tako smo v tolikšni meri navajeni na različna, pogosta neprimerna, vedenja trenerjev in staršev, da jih ne prepoznamo kot nasilje in jih toleriramo, včasih celo spodbujamo, za ceno dobrih rezultatov.

S seminarjem želimo odpreti diskusijo, v kakšnih pojavnih oblikah se vse pojavlja nasilje v športu, kako ga preprečiti in tako opolnomočiti ter jim omogočiti mladim varen, prijeten in spodbuden prostor na športnih vadbah.

PROGRAM:

  • Definicija nasilja v športu in vpliv le tega na otroke in mlade
  • Razumevanje različnih vedenj otrok in mladih in kako jim pomagati preseči nefunkcionalne vzorce
  • Vaje in igre za preprečevanje nasilja
  • Protokol ukrepanja ob nasilnem vedenju

Za udeležbo na seminar je potrebna prijava na POVEZAVI (število mest je omejeno). Vabilo lahko posredujete svojim športnim kolegom.

Seminar – Ozaveščanje otrok in mladih o nasilju v športu – LJUBLJANA