RAZPIS ZA TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN ZA 1. STOPNJO USPOSOBLJENOSTI ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU

CVUŠ pri Fakulteti za šport razpisuje Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu za 1. stopnjo. Tečaj bo potekal preko spleta v novembru.

Opravljen tečaj je pogoj za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, Konjeništvo – dresura in preskakovanje ovir. Vsi kandidati ste vabljeni, da se tečaja udeležite. Prijavite se direktno izvajalcu, kot je navedeno v razpisu. Tečaj  bo ponovno razpisan v spomladanskih mesecih (predvidoma maja 2021).

RAZPIS  ON LINE TEČAJA OBVEZNIH VSEBIN

ZA PROGRAME USPOSABLJANJA  ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU 1. STOPNJE PO
ZŠpo-1 ZA VSE PANOGE

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom, MS Teams).

TRAJANJE TEČAJA
Tečaj traja od 09.11.2020 do 18.11.2020.

Dan                                                                  Ura

Ponedeljek, 09.11.2020                            16:00-21:00

Sreda, 11.11.2020                                     16:00-21:00

Petek, 13.11.2020                                     17:00-19:00

Ponedeljek, 16.11.2020                            16:00-21:00

Sreda, 18.11.2020                                     16:00-21:00

Podroben razpored predmetov in predavateljev bodo kandidati dobili pred začetkom predavanj.

PREDMETNIK TEČAJA 

Predmet Standard znanja Število ur
Osnove gibanja človeka Pozna gibalne sposobnosti
Pozna fizikalne zakonitosti gibanja
Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja
5
Osnove športne vadbe v obsegu Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in metode)
Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti
Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces
5
Osnove medicine športa v obsegu Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja

Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja
Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal
Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu

5
Psihosocialne osnove športa Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija)
Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
Prepozna oblike nasilja v športu
5
Odgovornost in zakonodaja v športu Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa
Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe
2

 

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

Dodatne informacije najdete v razpisu: https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/2020101614563449/

Lep pozdrav,

 

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Jana Videtič, prof.šp.vzg.

Inštitut za šport_CVUŠ / Institute of Sport

Fakulteta za šport / Faculty of sport

Gortanova ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T.: +386 1 5207 752
jana.videtic@fsp.uni-lj.si, www.fsp.uni-lj.si