Ocenjevanje kakovosti ponudnikov konjeniških storitev – vabilo članom

Vključitev v projekt Ocenjevanje kakovosti ponudnikov konjeniških storitev

Registrirane člane KZS vabimo, da se vključijo v projekt Ocenjevanje kakovosti ponudnikov konjeniških storitev. S projektom želimo obnoviti nekoč že dobro delujoč sistem vrednotenja konjeniških centrov in jahalnih šol, ki bo dala boljši vpogled v stanje na trgu konjeniških storitev vsem vpletenim – KZS, njenim članom, kot tudi uporabnikom storitev.

Ocenjeni člani KZS bodo ob izpolnjevanju pogojev prejeli Znak kakovosti KZS (ovrednoten s številom podkvic), vključitev v projekt pa jim bo omogočila izključno pravico do uporabe vseh programov in storitev KZS ter jim s tem nudila tudi konkurenčno prednost na trgu. S promocijo bodo tudi uporabniki storitev dobili vpogled v pomembnost izbire pravega ponudnika, s strokovno usposobljenim kadrom, dobro infrastrukturo in primerno izšolanimi konji.

Več o pogojih za vključitev v projekt najdete na tej povezavi.

Ocenjevanje na terenu bomo izvajali v mesecih septembru, oktobru in novembru 2021. Zainteresirane člane vabimo, da se k ocenjevanju prijavijo s priloženo prijavnico do 25. avgusta 2021, ki jo pošljejo na mail ska@konj-zveza.si ali kzs@konj-zveza.si. Po zaključenem zbiranju prijav vas bomo kontaktirali in se z vami dogovorili o nadaljnjih korakih.

Slovenska konjeniška akademija