Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih ukrepov

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je še vedno v veljavi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), ki
omogoča dokaj nemoteno izvajanje športnih vsebin.
Zaradi še vedno nezanemarljive navzočnosti virusa SASR-CoV-2 v populaciji pa je še vedno
nujno potrebno spoštovati naslednje omejitve:

1. Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je
obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Pri
gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti
medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, je uporaba zaščitne maske priporočljiva. Izjema od
nošenja zaščitnih mask ostaja za osebe, ki izvajajo športno vadbo.
Uporaba oziroma nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi za gledalce na športnih
prireditvah v zaprtih objektih oziroma prostorih. Za spoštovanje ukrepa obveznega nošenja
mask so odgovorni organizatorji športnih dogodkov.

2. Upoštevanje higienskih ukrepov: razkuževanje.
Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z
razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih
proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije
za kemikalije. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v
zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

3. Upoštevanje higienskih ukrepov: prezračevanje.
Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb
morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo
dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.

4. Upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Odlok določa, da je pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih potrebno upoštevati
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z
virusom SARS-CoV-2. Priporočila za izvajanje športne dejavnosti so dostopna na spletnih
straneh NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Pozivamo vas k spoštovanju veljavnih ukrepov, saj pristojni inšpektorati še vedno
izvajajo nadzor nad upoštevanjem veljavnih omejitev in v primeru ugotovljenih kršitev
izrekajo globe na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni.